Zoran Petrović

Zoran Petrović

(Sakule, 7. april 1921. – Beograd, jun 1996.)

Zoran Petrović je Akademiju likovnih umetnosti sa specijalnim tečajem završio u Beogradu 1949, gde je potom bio profesor na predmetu slikarstvo. Izlaže od 1953, a samostalnu izložbu Sećanja i snoviđenja pravi u Galeriji Grafičkog kolektiva 1955. Bio je član Samostalnih i Decembarske grupe. Učestvovao je na brojnim izložbama savremene jugoslovenske umetnosti u inostranstvu, na VI mediteranskom bijenalu u Aleksandriji 1957. i na VI bijenalu u Sao Paolu 1961, gde je dobio nagradu za crtež. Učesnik je autorske izložbe Lazara Trifunovića Apstraktno slikarstvo u Srbiji 1951-1970. u Galeriji Kulturnog centra 1971. Samostalne izložbe u Salonu Moderne galerije 1962. Salonu Muzeja savremene umetnosti 1970. i u Galeriji Kulturnog centra 1977. Retrospektivna izložba u Umetničkom paviljonu „Cvijeta Zuzorić“ 1984.

Bavio se uporedo i istovremeno slikarstvom, crtežom i skulpturom u metalu kao disciplinom u kojoj je, po vrednovanju kritike, ostvario vrhunske i inovativne domete. Prema M. B. Protiću, „mašina sa antropološkim svojstvima poslužila je kao most ka viziji koja, ma koliko apstraktna u stilskom pogledu, čuva u sebi svu ozbiljnost jedne složene namere, čemu doprinosi i poštovanje tradicionalnog zanata… Njegova platna obeležavaju prelaženje organskog u neorgansko i obratno. To više nije slikarstvo vezano za predmete već za procese…“. Prema Z. Pavloviću, „njegove slike […] mogu biti teorijski i morfološki gledano apstraktne, orijentisane prema negeometrijskoj ili lirskoj apstrakciji, koja je prožeta izvesnim plemenitim tradicionalističkim osećanjem pikturalnosti“ što se može videti u slici Glad za šiljatim polugama, 1977, koja poseduje tematska i formalna svojstva po kojima emancipovani i gotovo apstraktni oblici poseduju i zadržavaju daleko poreklo u asocijativnim polazištima.

Zoran Petrovic – Glad za siljatim polugama (1977),<br>ulje i lak na platnu, 185 cm x 136 cm

Zoran Petrovic

Glad za siljatim polugama (1977)

ulje i lak na platnu,

185 cm x 136 cm