Zoran Pavlović

Zoran Pavlović

(Skoplje, 14. mart 1932. – Beograd, 27. juli 2006.)

Uporedo je studirao i završio Istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu 1959. i Akademiju likovnih umetnosti sa magistraturom 1961, otuda proizlazi njegova paralelna aktivnost i uloga slikara, umetničkog pedagoga i kritičara/istoričara umetnosti. Kao slikar, učesnik je zajedno sa B. Protićem i V. Todorovićem izložbe u Muzeju primenjene umetnosti 1961, autorske izložbe Lazara Trifunovića Enformel – mladi slikali Beograda, na kojoj se pomenutoj trojici priključuje Ž. Turinski, u Galeriji Kulturnog centra 1962, te retrospektive Enformel u Beogradu u Umetničkom paviljonu „Cvijeta Zuzorić“ 1982. Samostalna izložba u Beogradu u Galeriji Kolarčevog narodnog univerziteta 1968, u Salonu Muzeja savremene umetnosti 1970, u Galeriji Kulturnog centra 2002. i 2007. i u Galeriji 212, 2011. Objavio je knjige sabranih tekstova Prostori oblika i boje (Clio, 1997) i Umetnost tumačenja umetnosti (Fakultet likovnih umetnosti/Plato, 2009). Sopstveni operativni postupak primenjen u slikama perioda enformela kao što su Opus operatum, Orfički znak, U čast Žorža Matjea, Bez naziva i dr. sa početka sezdesetih opisao je na sledeći način: „Kolažiranu nepikturalnu materiju, odbačene krpe i komade različitog tekstila nisam ostavljao u sirovom stanju, što zahteva autentičan enformel. Po njoj sam intervenisao uljanom bojom, težeći da pojačam, ili posebnim akcentima dopunim osnovnu hromatsku intonaciju koju je ona nudila ili meni sugerisala. A koristeći za tu materiju posebne dinamične kompozicione sklopove, organizujući uz to u razaznatljivije, mada nepravilne apstraktne oblike takođe sam odstupao od besformnosti“. Pavlović je enformel prihvatio i kao kritičar podrškama prvim nastupima Miće Popovića, Lazara Vozarevića, u više navrata svog generacijskog savremenika Branislava Protića, a naročito kao teoretičar u tekstovima „Novo apstraktno slikarstvo“ i „Mitologija antislikarstva i arhitektonika antislike“, oba u nedeljniku Danas, 1961, i „Enformel, ni stil ni pravac“, Polja, 81, Novi Sad, 1965.

Z. Pavlovic

Z. Pavlovic

Kombinovana tehnika na platnu (1962)

bez naziva

100 cm x 100 cm