Zoran Grebenarović

Zoran Grebenarović

(Leskovac, 1952. – Beograd, 26. april 2019.)

Zoran Grebenarović završio je Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu 1981, da bi ubrzo potom otišao u Njujork gde ostaje do 1986. Ovaj boravak prekida da bi priredio samostalnu izložbu u Galeriji Doma omladine 1983. Ostale samostalne izložbe u osamdesetim: Collegium artisticum, Sarajevo 1984, Galerija Equrna, Ljubljana 1988, Salon Muzeja savremene umetnosti, Beograd 1989. Učestvuje na prvim i drugim Jugoslovenskim dokumentima u Sarajevu 1987. i 1989. Jedan je od protagonista umetnosti osamdesetih na srpskoj i tadašnjoj jugoslovenskoj umetničkoj sceni u tendenciji „nove geometrije“ (za razliku od figurativne „nove slike“ početkom iste decenije).

U vreme boravka u Njujorku, u burnoj umetničkoj atmosferi Ist Vilidža, prvi Grebenarovićevi radovi pretežno u tehnici kolaža odaju formalna svojstva specifičnog hibridnog „apstraktnog pop-arta“. Tokom tri meseca 1986, zajedno sa dvoje njujorških umetnika – Liliana Luboja (Liliana Luboya) i Barnabi Ru (Barnaby Ruhe) – radi sliku velikog formata (9 cm x 14 m) po čuvenom motivu Rafaelove Atinske škole, u kojoj slici oni će umesto izvornih istorijskih ličnosti uvesti svoje njujorške savremenike, jedan od kojih je i poznati pozorišni reditelj Bob Vilson. Upravo njegov lik biće u zajedničkoj slici troje pomenutih umetnika odeven u kostim istovetan formi Grebenarovićeve slike Vilson u Atinskoj školi (o čemu autentično svedočenje donosi Nina Živančević u tematskom bloku „East Village (1980-1990). Dekada rokokoa postmoderne“, u časopisu Moment, 23-24, Beograd 2001). Po povratku u Srbiju, Grebenarović po sopstvenoj tvrdnji „ulazi u polje vizantijske umetnosti koja za mene postaje potpuno i novo otkrovenje“.

Zoran Grebenarović – Vilson u Atinskoj školi (Pogled gore) (1986), ulje na panelu, 107 cm x 50 cm x 5 cm

Zoran Grebenarović

Vilson u Atinskoj školi (Pogled gore) (1986)

ulje na panelu,

107 cm x 50 cm x 5 cm