Živojin Žika Turinski

Živojin Žika Turinski

(Petrovgrad, 26. oktobar 1935. – Beograd, 2001.)

Živojin Turinski završio je Akademiju likovnih umetnosti u Beogradu 1960, sa postdiplomskim studijama, na kojoj je potom bio profesor na predmetu Slikarska tehnologija. Prvi put izlaže na Bijenalu mladih u Rijeci 1961, a prvu samostalnu izložbu priređuje u Galeriji Grafičkog kolektiva u Beogradu 1962. Sa Zoranom Pavlovićem izlaže u Salonu Moderne galerije 1964. Učesnik je autorskih izložbi Lazara Trifunovića na promociji i istorizaciji beogradskog enformela: Enformel – mladi slikari Beograda u Galeriji Kulturnog centra 1962, Apstraktno slikarstvo u Srbiji 1951-1971. u istoj Galeriji 1971. i Enformel u Beogradu u Umetničkom paviljonu „Cvijeta Zuzorić“ 1982. Bavio se likovnom kritikom objavljujući u reviji Danas, Politici i NIN-u. Bio je član osnivačke redakcije 1965. i glavni urednik časopisa Umetnost između 1972. i 1977. Objavio knjige Jedinstvo merila, Vršac 1984. i Ogledi o poimanju slike, Beograd 1999.

U početnoj fazi Turinski koristi različite ne-slikarske postupke i materijale u duhu osnovnih postavki enformela, da bi individualnu prepoznatljivost unutar beogradskog enformela postigao izdvajanjem krupnog apstraktnog znaka, u amblematskim delima svog zrelog slikarskog opusa u slikama pod nazivima Megaron (1961), Mali inicijal i Veliki inicijal (1962), Krug (1962), Veliki simbol (1963), Inicijal – metamorfoza kruga (1967), Trohejski simbol (1967) i dr. Teorijska tumačenja enformela saopštio je u tekstu „Ogled o enformelu“, Umetnost, 14, 1968. Prema Jovanu Despotoviću, „postepeno, ta praforma u njegovim slikama potiskivaće samu materiju, te će tako postati dominantna u plastičkom prizoru. Taj znak, simbol […] kada jednom bude uspostavljen kao konstanta ostaće u opusu Živojina Turinskog kao konačna, trajna, autorska zagonetna forma koja će definitivno obeležiti njegovu slikarsku umetnost“.

Zivojin Turinski – Kruzni znak (1962), ulje na platnu, 56 cm x 39,5 cm

Zivojin Turinski

Kruzni znak (1962)

ulje na platnu,

56 cm x 39,5 cm