Vladislav Todorović

Vladislav Todorović

(Kruševac 1933. – Beograd, 6. februar 1988.)

Vladislav Todorović je završio Akademiju likovnih umetnosti u Beogradu 1959, sa specijalnim tečajem 1961. Prvi put izlaže 1960. na izložbi Udruženja likovnih umetnika Srbije. Učesnik je ključnih izložbi u istoriji beogradskog enformela: zajedno sa Branislavom Protićem i Zoranom Pavlovićem u Muzeju primenjene umetnosti 1961, na autorskoj izložbi Lazara Trifunovića Enformel – mladi slikari Beograda u Galeriji Kulturnog centra 1963. zajedno sa B. Protićem, Z. Pavlovićem i Živojinom Turinskim, sa Brankom Filipovićem Filom u istoj Galeriji 1965, na retrospektivi Enformel u Beogradu u Umetničkom paviljonu „Cvijeta Zuzorić“ 1982. Učešćem na Salonu 61. (1961), na II i III bijenalu mladih u Modernoj galeriji u Rijeci 1962. i 1964. (na kojemu je nagrađen), akter je aktuelnosti enformela na tadašnjem jugoslovenskom umetničkom prostoru. Posthumna retrospektiva, sa težištem upravo na periodu enformela, posvećena mu je u Galeriji Kulturnog centra u Beogradu 2010.

Referencijalni nazivi većine ranih Todorovićevih slika, kao što su između ostalih Prastari zavet (1961), Tragovi u pepelu (1961-1963), Kamen, voda i život i Okamenjeno more, (obe 1962.), Bešćutnost mora, Od neba do mora, (obe 1963.), Pepeljasto nebo, Mesečeva obala, Beskrajno nebo tuge i radosti (sve 1964.) i druge svedoče da umetnikovi inspirativni izvori proizilaze koliko iz neposrednog doživljaja prirodnih pojava, toliko i svakako još pre iz umetnikovih naknadnih refleksija o značenjima tih pojava podstaknutih njegovim subjektivnim egzistencijalnim projekcijama. Da Todorovićevo slikarstvo enformelnog perioda, bez obzira na referencijalne nazive, ipak ne potpada pod kategoriju „apstraktnog predela“, posledica je njegovog improvizovanog i ubrzanog slikarskog postupka u kojemu mimo proverenog načina slikanja koristi i slučajne intervencije curenja razblažene boje, uzastopnih nanošenja i skidanja spoljašnjih slojeva, čak i utiskivanja fragmenata nađenih predmeta u osetljivo tkivo podloge. Slike Tragovi u pepelu (1961-1963) i Kamen, voda, život (1962) neke su od antologijskih u ukupnom umetnikovom opusu dok rudimentarne forme u njima kao da su zatečene u stadijumu neprestanih preobražaja, podsećaju na neke praiskonske organizme, lišene čvršćih kompozicionih punktova i zatečene kao da lebde u nekom beskrajnom i nesagledivom izvanmaterijalnom prostranstvu.

Vladislav Todorovic – Tragovi u pepelu (1961-1963), ulje na platnu, 200 cm x 150 cm

Vladislav Todorovic

Tragovi u pepelu (1961-1963)

ulje na platnu,

200 cm x 150 cm