Tomislav Toma Kauzlarić

Tomislav Toma Kauzlarić

(Malinska na Krku, 1934. – Beograd, 1992.)

Pohađao je Akademiju likovnih umetnosti u Ljubljani i diplomirao na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu, sa specijalnim tečajem 1965. Samostalne izložbe priredio u Galeriji Kolarčevog narodnog univerziteta 1967, Galeriji Doma omladine 1968, Salonu Muzeja savremene umetnosti 1973. i u Galeriji Kulturnog centra 1979. Učesnik je izložbi Savremene jugoslovenske umetnosti u Pragu 1969, Londonu 1970, Atini 1976, Manili 1979, selekcije Jugoslavije na izložbi Beograd ’80 u organizaciji Muzeja savremene umetnosti 1980. Retrospektiva u sastavu 35. Oktobarskog salona u Galeriji ULUS-a 1984.

U savremenoj srpskoj umetnosti, Kauzlarić je jedini predstavnik discipline nazvane skulptura-objekt uvedene na jugoslovenskoj umetničkoj sceni izložbama Objekt i boja u Galeriji Centar u Zagrebu 1968. i u sekciji Objekti na IV trijenalu u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu 1970. U detaljnijoj obradi u monografiji sa uvodnim tekstom Balše Rajčevića, Kauzlarićev opus podeljen je po sledećim poglavljima: (a) Skulpture inspirisane upotrebnim predmetom, Objekti, (b) Objekti – promenjive forme, 1972-1973., i (c) Istraživanje u novinskom papiru, 1973-1979.

U svom razvojnom putu Kauzlarić je prošao etapama od skulptora po klasičnom oblikovnom postupku do „plastičara nove senzibilnosti u savremenim industrijskim i antiskulptorskim materijalima“, kao što su obojeno drvo, klirit-juvidur, eloksirani aluminijum, te posebno, kao njegova bitna i originalna operativna tehnika, upotreba novinskog papira, čime je – kako je zapisano u navedenoj monografiji – izvedeno „prevođenje efemernog i jednog od najbanalnijih i najrasprostranjenijih materijala u čovekovoj svakodnevnoj upotrebi u novu estetsku formu“.