Kosara Bokšan

Kosara Bokšan (Kossa Bokchan)

(Berlin, 1. januar 1925. – Beograd, 21. novembar 2009.)

Deleći životne i umetničke godine sa Petrom Omčikusom, biografija Kosare Bokšan poseduje brojne umnogome zajedničke podatke: učešće u Zadarskoj grupi, prvi javni nastup na izložbi Udruženja likovnih umetnika Srbije 1950, članstvo u grupi Jedanaestorica sa kojom izlaže 1951. godine. Prvu samostalnu izložbu priređuje u Beogradu u Galeriji ULUS-a 1952, nedugo pre odlaska u Pariz (gde stižu u maju iste godine). Zajedno sa Omčikusom boravi na Korzici 1954. što izaziva posledice po njihov skori slikarski preobražaj. Prvi pariski nastup beleži slikom Apstrakcija narandžasta na izložbi Prix de Dôme 1954. Tokom 1953-54. nastaju jedine njene potpuno apstraktne slike pod sledećim nazivima: Apstrakcija u crvenom (1953), pomenuta Apstrakcija narandžasta, Harmonija u žutim, Kompozicija (sve tri 1954.), te dve istog formata ili dve varijante istog motiva, Enformel I i Enformel II (1955), kojima znatno menja svoj slikarski jezik u odnosu na prethodnu beogradsku fazu. Sudeći po nazivu, pomenute slike su nastale pod utiskom tadašnjih aktuelnih pariskih umetničkih zbivanja u znaku enformela. Za razliku od slika Apstrakcija u crvenom i Apstrakcija narandžasta (1954) u smeru umerene geometrijske apstrakcije, prva verzija slike Enformel poseduje osobine slobodnog tretmana jedne amorfne osvetljene bojene mase koja se izdvaja i kao da izranja iz okolne znatno tamnije podloge. Poslednja apstraktna slika Kosare Bokšan, po tipu srodna Omčikusovom Drvetu u cvatu, jeste Jesenja slika iz 1957-58. Izlazeći definitivno iz područja apstrakcije, Kosara Bokšan će se od sredine šezdesetih godina prošlog veka dalje kretati ka svojim karakterističkim figurativnim simboličkim predstavama u kojima će ostvariti svoju individualnu prepoznatljivu slikarsku fizionomiju.

Kosara Bokšan – Enformel I (1955), ulje na platnu, 92 cm x 73 cm

Kosara Bokšan,

Enformel I (1955)

ulje na platnu,

92 cm x 73 cm