Dragomir Ugren

Dragomir Ugren

(Bosanska Krupa, 17. februar 1951.)

Dragomir Ugren diplomirao je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 1978. Pored sopstvenog umetničkog rada, učestvuje u rukovođenju galerijskih i muzejskih institucija, kao kustos Likovnog susreta u Subotici, saradnik Galerije Most u Novom Sadu, gde je od 1992. direktor Galerije savremene umetnosti, potom Muzeja savremene umetnosti Vojvodine. Bio je urednik u izdavačkoj kući Prometej i osnivač časopisa Projeka/r/t u Novom Sadu između 1993. i 2001. godine. Samostalne izložbe (do 2000.) priredio je u Celju, Subotici, Beogradu (u Galeriji Doma omladine 1990. i Galeriji Studentskog kulturnog centra 1995. i 1997.), u Novom Sadu (u Centru za kulturu „Zlatno oko“ 1994, 1995, 1997.), u Budimpešti (u Galeriji Dorotja (Dorottya) 1997.) i dr. Učesnik je tematskih i problemskih izložbi Druga Jugoslovenska dokumenta, Sarajevo 1989, Rane devedesete, Novi Sad, Podgorica 1993, Tendencije devedesetih. Hijatusi modernizma i postmodernizma, Novi Sad, Beograd 1995-1996, Primeri apstraktne umetnosti. Jedna radikalna istorija, Beograd 1995, Prestupničke forme devedesetih, Vršac 1995, Damnjan-Gagović-Ugren-Vujačić, Galerija Lindner, Beč 1999. i dr.

Ugrenov slikarski pristup podrazumeva iskustvo minimalizma i nastaje u atmosferi „opstanka slikarstva u doba masovnih medija“, „slikarstva nakon smrti slikarstva“, „slikarstva posle dovršenja modernističke paradigme“, ali i mogućnosti njene obnove postrani od dominantnog postmodernističkog tipa figurativne i narativne „nove slike“. Ugren svoju sliku svodi na tautološki nivo poistovećenja vidljivog sa značenjskim smislom, shodno sledećoj umetnikovoj tvrdnji: „Moja slika predstavlja tačno ono što se vidi – ništa više. Tačka je tačka, linija je linija, boja je slikarstvo“. Pridržavajući se formalističkih principa u sopstvenoj slikarskoj praksi, Ugren ih dopunjuje i prevazilazi angažovanjem u institucijama „sistema umetnosti“, potvrđujući time da je moguće sačuvati autonomiju umetničkog jezika i ujedno sprovoditi u praksi aktivističko ponašanje naprednog kulturnog i umetničkog pregaoca.